Prelekcja na „Burzy Mózgów”

Prelekcja umożliwiająca prezentację własnych badań to dla naukowca prawdziwa uczta 🙂

V Interdyscyplinarna Konferencja młodych naukowców „Burza Mózgów” 

Organizatorzy:

  • Międzyuczelniane Koło Psychologii Klinicznej „Psyche”,
  • Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Temat mojej prelekcji: Przekonania na temat samoregulacji, a zdolność do sprawowania samokontroli. Konstrukcja i walidacja kwestionariusza do badania przekonań na temat samoregulacji.