Gabinet

gabinet

Prowadzę psychoterapię oraz konsultacje diagnostyczne i psychologiczne w prywatnym gabinecie w Łobzie oraz w formie on line. W ramach praktyki terapeutycznej przyjmuje osoby dorosłe oraz dzieci. Każda praca rozpoczyna się od diagnozy psychologicznej.

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie przez psychologa specyfiki problemu klienta, dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi psychologicznych. Dzięki dostępnym metodom badania możliwe jest określenie przyczyny zaistniałego problemu, i zrozumienie jak wpływa on na funkcjonowanie człowieka po to aby podjąć odpowiednie działania, mających na celu lepsze radzenie sobie w codziennym życiu.

Diagnoza odbywa się poprzez rozmowę, zebranie szczegółowego wywiadu, wypełnienie i analizę kwestionariuszy oraz przeprowadzenie testów psychologicznych. W zależności od złożoności problemu diagnoza może wymagać kilku spotkań z psychologiem.

W ramach psychoterapii osób dorosłych pracuję z:

 • zaburzenia lękowe i fobiedepresjenerwice,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzenia osobowości,
 • zespół stresu pourazowego – PTSD,
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi,
 • cierpienie z powodu utraty bliskiej osoby,
 • uzależnienia,
 • współuzależnienie,
 • kryzysy osobiste.

W ramach psychoterapii dzieci i młodzieży pracuję z:

 • zaburzenia nastroju (depresja),
 • zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, lęk społeczny, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia lękowe uogólnione, mutyzm selektywny),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • zaburzenia zachowania,
 • tiki,
 • nadmierna nieśmiałość i niską samoocena,
 • problemy z rówieśnikami,
 • zaburzenia rozwojowe.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego określany jest cel psychoterapii oraz zasady kontraktu terapeutycznego.Sesje odbywają się w systemie cotygodniowym lub co dwa tygodnie i trwają 60 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu klienta.

Cennik

Diagnoza wstępna: 150 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej: 120 zł

Sesja  coachingowa: 200

Sesja rodzinna: 200zł

Konsultacje on-line

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię również w formie on line.
Możesz umówić się ze mną na kilka sposobów:

Zarejestruj się na wizytę on-line, korzystając z portalu avigon

Napisz do mnie e-maila na adres psychoterapiaflis@gmail.com

Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie