Gabinet

Prowadzę psychoterapię oraz konsultacje diagnostyczne i psychologiczne w prywatnym gabinecie w Łobzie oraz w formie on line (więcej na ten temat TU).

W ramach praktyki terapeutycznej przyjmuje osoby dorosłe oraz dzieci. Każda praca rozpoczyna się od diagnozy psychologicznej.

Diagnoza psychologiczna ma na celu określenie przez psychologa specyfiki problemu klienta, dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi psychologicznych. Dzięki dostępnym metodom badania możliwe jest określenie przyczyny zaistniałego problemu, i zrozumienie jak wpływa on na funkcjonowanie człowieka po to aby podjąć odpowiednie działania, mających na celu lepsze radzenie sobie w codziennym życiu.

Diagnoza odbywa się poprzez rozmowę, zebranie szczegółowego wywiadu, wypełnienie i analizę kwestionariuszy oraz przeprowadzenie testów psychologicznych.

W zależności od złożoności problemu diagnoza może wymagać kilku spotkań z psychologiem.

W ramach psychoterapii osób dorosłych pracuję z poniższymi problemami:

 • zaburzenia lękowe i fobie
 • depresje
 • nerwice
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia osobowości
 • zespół stresu pourazowego – PTSD
 • problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • cierpienie z powodu utraty bliskiej osoby
 • uzależnienia
 • współuzależnienie
 • kryzysy osobiste

W ramach psychoterapii dzieci i młodzieży pracuję z poniższymi problemami:

 • zaburzenia nastroju (depresja)
 • zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, lęk społeczny, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe PTSD, zaburzenia lękowe uogólnione, mutyzm selektywny)
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzenia zachowania
 • tiki
 • nadmierną nieśmiałość i niską samoocena
 • problemy z rówieśnikami
 • zaburzenia rozwojowe

 

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym, podczas którego określany jest cel psychoterapii oraz zasady kontraktu terapeutycznego.

Sesje odbywają się w systemie cotygodniowym lub co dwa tygodnie i trwają 60 min. Czas trwania terapii jest dostosowany indywidualnie i zależy od złożoności problemu klienta.

W ramach NFZ, przyjmuję osoby uzależnione  i współuzależnione, w SPZOZ WOTUW Stanomino, PTUAiW Świdwin.