Joanna Flis

Horyzonty Współpracy

Konferencja Daltońska w listopadzie

Zapraszam Was serdecznie na Konferencje Daltońską w listopadzie, pod patronatem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na której poprowadzę warsztaty na temat wpływu więzi, na sukces edukacyjny ucznia 🙂

Woman

Maszyny samouczące się – wyzwanie współczesności

Tekst naukowy o sztucznej inteligencji chodził za mną od dawna. Wśród wielu rzeczy, które mnie inspirują we współczesnym świecie jest właśnie posthumanizm, nieuchronna wizja cyborgizacji i nasz ludzki do niej stosunek. Na kanwie tych rozważań powstał opublikowany w Parezji, poniższy artykuł naukowy.