Kursy i Szkolenia

SZKOLENIA W OBSZARZE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII

logo dbam o zasieg
Szkolenia z zakresu e -uzależnień dodatkowo realizuję przy współpracy z Fundacją Dbam o Mój Z@sięg, w której pełnię rolę eksperta.
  • Cyberpsychologia (dział psychologii obejmujący wszystkie zagadnienia psychologiczne związane lub będące pod wpływem pojawiającej się technologii. Cyberpsychologia to nauka o ludzkim umyśle i zachowaniu w kontekście interakcji człowieka z technologią)
  • E- uzależnienia
  • Uzależnienia
  • Współuzależnienie
  • Psychopatologia
  • Psychoterapia
  • Rozwój osobisty i kompetencje miękkie
  • Szkolenia dotyczące rozwoju osobistego