Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów

Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów. Materiały do profilaktyki diagnozy i interwencji.

Jeżeli szukasz Materiałów do profilaktyki, diagnozy i interwencji dla nauczycieli wychowawców i pedagogów, zachęcam Cię do kupienia książki, której zostałam współautorem.

Kompleksowe materiały pedagogiczno-psychologiczne od rozpoznania problemu po ścieżki pomocy i wskazówki do współpracy z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.

Co zawiera publikacja?

 • Kompleksowe porady specjalistów i praktyków – psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych i nauczycieli wychowawców umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie problemów i trudności uczniów oraz efektywną współpracę z rodzicami i innymi nauczycielami.
 •  Studia przypadków analizowane krok po kroku, by szybko i trafnie rozpoznawać problemy wychowawcze i psychologiczne uczniów i stosować pozyskaną wiedzę w praktyce.
 • Konkretne narzędzia i wytyczne do rozwiązywania trudności wychowawczych i psychologicznych uczniów wraz z procedurami postępowania i wzorcową dokumentacją poświadczającą proces pracy z uczniem.
 • Autorskie scenariusze, karty pracy i ćwiczenia do indywidualnej i grupowej pracy z uczniami.

Tematy przewodnie opracowania:

Nowe uzależnienia

 • Kiedy mamy do czynienia z nałogowym regulowaniem emocji na przykładach konkretnych zachowań nadużywania mediów społecznościowych zaobserwowanych w szkole?
 • Czy jesteś uzależniony od ciągłego bycia online?
 • W jaki sposób poprawić rozpoznawanie swoich potrzeb emocjonalnych? Schemat rozmowy wspierającej z uczniem.
 • Dlaczego dziecko odczuwa lęk przed wykluczeniem z internetowego uczestnictwa?
 • Cyfrowy detoks — czy można funkcjonować bez smartfona? Tematyczna godzina wychowawcza.

Uzależnienia od substancji psychoaktywnych

 • Uzależnienie w środowisku rodzinnym ucznia jako istotny czynnik ryzyka — zasady wczesnej diagnozy i metody wsparcia dziecka
 • Czym odurza się młodzież — leki dostępne bez recepty i substancje aktywne.
 • Procedura nawiązania współpracy z placówkami świadczącymi pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem lub uzależnionej .

Zaburzenia nastroju i depresja

 • Maski depresji — na co zwracać uwagę, by jej nie przeoczyć?
 • Pogorszony nastrój czy depresja? Ankiety badawcze.
 • Uczeń osamotniony — wskazówki do indywidualnej pracy z dzieckiem.
 • Rozpoznawanie młodzieńczej depresji utajonej.

Zaburzenia lękowe i fobie

 • Uczeń obawiający się nauczyciela i nauczanego przez niego przedmiotu — sytuacje, których nie wolno zignorować.
 • Jak prawidłowo stosować metodę obserwacji u ucznia z zaburzeniami lękowymi? Ankiety badawcze.
 • Anonimowa ankieta dla uczniów badająca poziom poczucia bezpieczeństwa w szkole

Zachowania agresywne i przemocowe

 • Uczeń nękany w mediach społecznościowych — procedura przeprowadzania interwencji wychowawcy z uczestnikami cyberprzemocy.
 • Konflikt społeczny w klasie i techniki mediacji, które warto wykorzystać.

Książka do kupienia: Głos Pedagogiczny – Sklep

wsparcie